Değerleme

30 Ekim 2017, Pazartesi

Livane Sanayi ve Lojistik olarak bizler, yatırım kararı alınmasında yerli ve yabancı yatırımcılara mümkün olan en doğru bilgileri vererek onlara ışık tutuyoruz.

Arsa, araziler, yapıların mevcut imar durumunun, bölgenin yapı dokusunun araştırılması, gelecek potansiyel durumların ortaya konulması, finansal ve işlevsel olarak en iyi kullanım şekillerinin ortaya konulması, atıl durumdakiler için proje geliştirilmesi, bölge erişim özelliklerinin tespiti Piyasa rayiç değerinin tespiti gibi çalışmalarla hizmet veriyoruz.

30 Ekim 2017, Pazartesi

Bir gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme zamanındaki muhtemel değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirliyoruz.

Organize sanayi bölgelerinden,  fabrikalar, imalathaneler, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri, limanlar, lojistik tesisleri, arsalar, arazilere kadar tüm alanları bu kapsamda değerlendiriyoruz.